Maria Duclos Lindstrøm

Maria Duclos Lindstrøm

Postdoc

Primære forskningsområder

Økonomi og økonomer; innovation og innovationsledelse; internationale organisationer; problemstillinger omkring viden og organiseringsprocesser, samt viden og samfund; standarder; institutionel etnografi og procestilgange i kvalitative analyser.

Aktuel forskning

Maria Duclos Lindstrøm er post doc på projektet Global Challenges, Local Solutions? - Rethinking Professional Work in a World of Transnational Jurisdictions . Hun er ansvarlig for delprojektet om innovation. Her har hun fokus på at undersøge danske innovationsprojekter – med et særligt professionssociologisk fokus på at forstå hvordan ”viden om innovation” og standarder for innovationsledelse udvikles, defineres og sættes i spil i konkrete sammenhænge.

Projektet er en del af et kollektivt forskningsprojekt som på tværs af tre forskellige områder (forebyggelse af livsstilssygdomme, klimatilpasning og innovationsfremme) analyserer forbindelserne mellem lokale og regionale aktiviteter og udviklingen af globale standarder i forskellige internationale fora og organisationer.

Projektet er støttet af Forskningsrådet for Samfund og Erhverv (FSE). Øvrige projektdeltagere er Anders Blok, Inge Kryger Pedersen og Marie Leth Meilvang.

International koordinator

Maria Duclos Lindstrøm er international koordinator på Sociologisk Institut. Det vil sige, at hun er ansvarlig for at administrere de forskellige udvekslingsaftaler og programmer, som sociologistuderende kan benytte sig af.

Læs mere på https://intranet.ku.dk/sociologi_adm/udlandsophold/erasmus/Sider/default.aspx.

  

ID: 11360200