Meritstudier på Sociologisk Institut

Du har gode muligheder for at læse fag på sociologi som del af din nuværende uddannelse i Danmark. Her kan du læse mere om det at være meritstuderende på sociologi. 

Hvis du følger et fag på sociologi som meritstuderende, går du til undervisning sammen med og på samme vilkår som almindelige sociologistuderende. Derfor er det samme kursus og samme eksamen, du tager.

Du kan læse kurser på samme uddannelsesniveau, som du er indskrevet på.  Du kan således kun tage meritkurser på den sociologiske bacheloruddannelse, hvis du i forvejen er indskrevet som bachelorstuderende på dit eget studium. Ligeledes kan du kun tage meritkurser på den sociologiske kandidatuddannelse, hvis du i forvejen er indskrevet som kandidatstuderende på dit eget studium.


Hvis du har behov for yderligere vejledning, er du meget velkommen til at kontakte studievejledningen.