Studienævn på Sociologisk Institut

Instituttets uddannelsesprogram består af bacheloruddannelsen i sociologi og kandidatuddannelsen i sociologi.

Studienævnet planlægger og administrerer instituttets uddannelsesprogram.

Studienævnet holder normalt 9 møder i løbet af et studieår. Hertil kommer en række møder i forskellige udvalg under Studienævnet. Merit- og dispensationsudvalget er et fast udvalg under studienævnet

Studienævnet har en Forretningsorden (pdf) og en Delegationsskrivelse (pdf)

Studienævnet består af følgende medlemmer

Studienævnssekretær: Tea Malthesen: tm@samf.ku.dk