Studienævn på Sociologisk Institut

Instituttets uddannelsesprogram består af den sociologiske bacheloruddannelse og den sociologiske kandidatuddannelse.

Studienævnet planlægger og administrerer instituttets uddannelsesprogram.

Studienævnet holder normalt 9 møder i løbet af et studieår. Hertil kommer en række møder i forskellige udvalg under Studienævnet.

Studienævnet består af følgende medlemmer

  • Jakob Johan Demant (studieleder, forperson)
  • Thomas Skelly (studerende, næstforperson)
  • Peter Abrahamson (videnskabeligt ansat, suppleant)
  • Claire Maxwell (videnskabeligt ansat)
  • Laura Bejder (studerende)
  • Sanja Jensenius (studerende)
  • Christine Lütze (studerende, suppleant)
  • Sofus Bang (studerende, suppleant)
  • Kristian Bernt Karlson (videnskabeligt ansat, suppleant)

Studienævnssekretær

Studiekoordinator, Søren Axel Gustafsson, sg@samf.ku.dk