Studienævn på Sociologisk Institut

Instituttets uddannelsesprogram består af den sociologiske bacheloruddannelse og den sociologiske kandidatuddannelse.

Studienævnet planlægger og administrerer instituttets uddannelsesprogram.

Studienævnet holder normalt 9 møder i løbet af et studieår. Hertil kommer en række møder i forskellige udvalg under Studienævnet.

Studienævnet består af følgende medlemmer

Studienævnssekretær

Studiekoordinator, Søren Axel Gustafsson, sg@samf.ku.dk