Eksamen

Her på siden kan du læse om:

Tilmelding

Eksamenstilmelding sker samtidig med kursustilmeldingen. Tilmeldingen er bindende. Du kan ikke afmelde dig denne eksamen, og du har brugt et eksamensforsøg, hvis du ikke deltager i eksamen. 

Afleveringsdatoer

Du kan finde en oversigt over samtlige afleverings- og reeksamensdatoer for semestret i højreboksen på denne side.

Eksamensform og omfang fremgår på www.kurser.ku.dk. Du kan læse mere om forhold omkring aflevering i den Generelle Eksamensvejledning, som du kan finde til højre.

Tro- og loveerklæring

Der skal altid afleveres en tro- og loveerklæring i forbindelse med alle skriftlige opgaver - inkl. bachelorprojekter og specialer.
Du skal dog ikke sende et dokument - dette sker helt automatisk når du afleverer din eksamensopgave i Digital Eksamen.
Her sætter du nemlig hak ved ”Tro- og Love”.

Eksamensnummer

Du får tildelt et eksamensnummer til hver eksamen, som du har tilmeldt dig. Dit eksamensnummer fremgår af KUnet umiddelbart efter eksamenstilmeldingen. Ved aflevering af eksamensopgaven skal du påføre det tilmeldte nummer på forsiden. Du skal endvidere bruge eksamensnummeret til at få opgivet eksamensresultatet. Det er kun ved aflevering af synopser samt bachelorprojekt og speciale, at du skal påføre dit navn.

Ved gruppeeksaminer skal I bruge jeres eksamensnumre i forbindelse med den obligatoriske ansvarsfordeling. Her skal det fremgå hvilke afsnit, I er ansvarlige for hver for sig. Se mere i den Generelle Eksamensvejledning, som du kan finde til højre.

Offentliggørelse af eksamensresultater

Primo februar/primo juli vil eksamensresultaterne for de ordinære eksaminer blive offentliggjort. Eksamensresultaterne vil fremgå af Selvbetjeningen på KUnet.

På Selvbetjeningen kan du også se og udskrive en oversigt over alle dine eksamensresultater.

Eksamensklage

Som studerende har du ret til at klage over prøver eller anden bedømmelse, der indgår i dine eksaminer. Du kan læse mere om at klage over eksamen på SAMF's intranet.