Studieordninger for sociologiuddannelserne

I højreboksene finder du de gældende studieordninger for både bachelor- og kandidatuddannelsen og de gamle studieordninger.

Hvis du har spørgsmål til studieordningerne, er du velkommen til at kontakte studievejledningen.

Gældende studieordninger