Undervisningsevaluering

Sociologisk Institut evaluerer hver semester alle de udbudte kurser. Til højre kan du finde studielederens sammenfatning af evalueringen for hvert studieår.

Evalueringens primære formål er at sikre undervisere, studienævn og ledelse en viden om udbyttet af uddannelsernes elementer, der kan bruges til løbende at forbedre undervisningen og sikre de studerende bedst mulige vilkår for læring og gennemførelse.

Af hensyn til enkelt-underviseres anonymitet offentliggøres alene aggregerede oplysninger. De enkelte undervisere, fagkoordinatorer, ledelser og studienævn modtager naturligvis detaljerede oplysninger om enkelte kurser og hold, således at der kan følges op på evalueringerne.

Ved evalueringen kategoriseres de enkelte forløb i tre kategorier, A, B og C. A-vurderinger gives for eksemplariske forløb med særdeles gode evalueringer, B-vurderinger når forholdene er tilfredsstillende, mens C-vurderinger udtrykker, at forholdene på et eller flere punkter er så kritisable, at der må ske forandringer under overvågning af studie- eller institutledelse. Kriterier for indplacering i kategori A, B eller C fremgår af studielederens sammenfatning.