Studieliv

Som studerende på sociologi er der mange muligheder for at engagere sig i studielivet. Både sammen med andre sociologistuderende og med andre studerende på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (CSS) og Københavns Universitet iøvrigt. Herunder kan du finde en oversigt over de forskellige udvalg og aktiviteter på hhv. sociologi, CSS, samt indenfor og udenfor Københavns Universitet.

Udvalg og aktiviteter på sociologi

Sociologi på facebook

Som bachelorstuderende har du gode muligheder for at følge med i studielivet og løbende have kontakt med dine medstuderende, via dit årgangsgrupperum (find det på facebook). Som kandidatstuderende kan du melde dig ind i gruppen stud.cand.scient.soc. Derudover kan du holde øje med nyheder og arrangementer fra instituttets side på Sociologisk Instituts facebookside.

Fagrådet

Fagrådet er det centrale studenterpolitiske organ på sociologi og for alle sociologistuderende. Her diskuteres hvordan sociologiuddannelsen kan gøres bedre og de sociologistuderendes interesser søges varetaget, blandt andet ved at der i fagrådet gives mandat til studenterrepræsentanterne i sociologis studienævn og bestyrelse. 

Hvis du ønsker at gøre din indflydelse gældende på hvordan studiet tilrettelægges og udvikles, kan du deltage i fagrådets møder, der afholdes ca. en gang om måneden. Du kan følge med og blande dig i fagrådets arbejde på Fagrådets facebookgruppe.

Sociologisk vidensdeling

Der findes forskellige fora for sociologisk vidensdeling, som du kan benytte dig af, hvis du søger inspiration i forbindelse med eksamenslæsning- og skrivning.

På den studenterdrevne Sociologisk Notesblok kan du finde tanker, noter og opgaver skrevet og delt af andre sociologistuderende. Er du igang med at skrive bacheloropgave, praktikrapport eller speciale, vil du kunne finde eksempler herpå på CSS Studiebibliotek og i DISKURS. 

Mentorprogram for udvekslingsstuderende

Skal du på udveksling? Så er det at være mentor måske noget for dig.
Som mentor for en udvekslingsstuderende er du med til at give de udvekslingsstuderende en varm velkomst og støtte op om det internationale studiemiljø. Du får et godt indblik i hvordan det er at være udvekslingsstuderende og møder mennesker og kulturer fra hele verden. Udover en masse fede oplevelser har du også mulighed for at få en anbefaling, du kan bruge til at søge ind på dit drømmeuniversitet, hvis du selv skal på udveksling.

Som mentor får du sammen med en anden mentor ansvaret for en gruppe på 4-6 internationale studerende. Det er typisk ting som at hente mentees i lufthavnen, vise dem CSS og afhente nøgler som de udvekslingsstuderende skal have hjælp til.  Derudover kommer du som mentor til at stå for en middag for din hyggegruppe samt planlægning og afholdelse af arrangementer gennem semesteret, hvis du har lyst. Det største arbejde ligger omkring semesterstart og faser ud efterhånden som de studerende bliver selvkørende. Det er bestemt ikke tidskrævende, men giver dig mulighed for at deltage i en del hyggelige arrangementer, som du har lyst til.

Hvis du er interesseret i at blive mentor, så send en mail til mentor@soc.ku.dk eller find os på facebook her. Skriv gerne hvis du har specielle ønsker til, hvor mentees skal komme fra, eller hvem du vil have som med-mentor.  

Katedralen

Katedralen ligger i bygning 16 og er de sociologi- (og antropologi)studerendes fællesrum. Her kan du mødes med dine medstuderende, varme din frokost i det åbne køkken og indtage den i farverige sofaer. Katedralen huser iøvrigt ofte arrangementer af og for sociologistuderende.

Hvis du vil være med til at sætte dit præg på brugen af og aktiviteterne i Katedralen, kan du engagere dig i Katedralens bestyrelse, der består af mindst én fra de forskellige sociale udvalg på hhv. sociologi og antropologi. Der bliver afholdt 2-5 møder pr. semester. 

Ontologisk onsdag

Ontologisk Onsdag arrangerer socialfaglige oplæg ca. hver 2. onsdag i Katedralen. Oplæggene tager udgangspunkt i aktuel sociologisk forskning, men trækker samtidig tråde ud til hele det samfundsvidenskabelige område og metoder. Formålet er at skabe debat og få udvidet sin sociologiske og ontologiske horisont, uden nødvendigvis at skulle side og skrive noter. Følg med på Ontologisk onsdags facebookgruppe.

Morgencafeen

Morgencafeen er et tværfagligt udvalg, der hver morgen fra kl. 8.30 til 10.00 serverer hjemmebag og brygger kaffe og the til de morgensultne studerende på sociologi og antropologi. Morgencafeen har til huse i Katedralen, og det er her du kan melde dig på banen, hvis du er morgenfrisk, og har lyst til at komme med inputs til hvordan man bedst starter sin studiedag. Følg med på Morgencafeens facebookgruppe.

Baumændene

Festudvalget på sociologi er opkaldt efter sociologen Zygmunt Bauman, og er dem, der samler trådene og sætter projekterne igang, når der skal holdes fest på sociologi. Festerne foregår gerne i Katedralen og typisk i forbindelse med afleverede eksamener, semesterstart eller semesterslut. Derudover samarbejder Baumændene også med festudvalgene fra de andre fag på CSS, når der skal arrangeres fester på tværs af fagene. I Baumændene kan du udfolde dine fest-organisatoriske evner sammen med andre festlige sociologer. Læs mere på Baumændenes facebookgruppe. 

Sociologirevyen

Sociologirevyen er en kreativ forestilling hvor sociologien brydes og udvikles i alle dens afskygninger. Forestillingen løber af stablen hvert år i foråret.

Magasinet Centrum

Magasinet Centrum er et studentermagasin skrevet af og til CSS-studerende. Magasinet indeholder både information og anekdoter fra campuslivet og et blik mod den virkelige verden med interviews, boganmeldelser, madopskrifter og meget mere.

Udvalg og aktiviteter på CSS 

Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Akademisk råd har til opgave at rådgive dekanen om den interne fordeling af bevillinger, forskning, uddannelse og planer for videnudveksling; at indstille til bedømmelsesudvalg; og at tildele ph.d.-grader, doktorgrader og priser.

Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har dekanen som formand. Rådet består derudover af seks medlemmer blandt det videnskabelige personale efter faglig repræsentationsopdeling på fakultetets seks institutter (inkl. Nordisk Institut for Asien Studier) samt tre studerende. Herudover vælges tre medlemmer blandt det teknisk-administrative personale som observatøre, du kan se hvem, der repræsenterer dig og følge med i arbejdet på siden for Akademisk Råd.

SAMFRådet

SamfRådet er det Samfundsvidenskabelige Fakultets sammenslutning af studerende. Dvs. paraply organisation for Polit-rådet, Fagrådet for Antropologi, Psyk-rådet, Aktive Statskundskabere og Sociologisk fagråd. Der afholdes møder, som er åbne for alle ca. en gang om måneden. På disse møder koordineres studenterpolitkken på de fem institutter og de studerendes stemmer i Akademisk Råd. Du kan holde dig opdateret på hvad der sker på SAMFRådets facebookgruppe. 

Studenterdialogforum

Formålet med Studenterdialogforum er at skabe en dialog mellem Dekanatet og de studerende på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet omkring uddannelsespolitiske spørgsmål og studiemiljø.

Medlemmer af forummet består af de tre studenterrepræsentanter fra Akademisk Råd og to yderligere medlemmer; én person fra hvert af de to fag, der ikke har en repræsentant i Akademisk Råd. Læs mere på siden for Studenterdialogforum.

SAMF-biblioteket

Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek ligger i Gothersgade 140. Her finder du samfundsvidenskabelig litteratur, og der er gode muligheder for fordybelse på de forskellige læsesale. I travle perioder er det endvidere muligt at tilegne sig et bogskab på stedet, og I studenterkøkkenet i kælderen kan du indtage din frokost. SAMF-biblioteket er altid åbne for ris og ros, så tak endelig kontakt, hvis du har forslag til forbedringer. Du kan læse mere på SAMF-bibliotekets hjemmeside. 

Kommunen

Kommunen ligger lokaler til et væld af tværfaglige arrangementer, og det er her, du finder studerende på tværs af de samfundsvidenskabelige fag på CSS, både til hverdag og fest. For et hurtigt overblik, kan du besøge Facebooksiden 'Sociale arrangementer på CSS'.

Café Kommunen

Kommunen byder bl.a. på deres egen studenterdrevne tværfaglige café, hvor du kan få en billig kop kaffe, te og andet over en sludder med dine medstuderende. Cafeen har åbent mandag-torsdag kl.10-18, samt fredag fra kl.10. Læs mere og meld dig på banen på Cafe Kommunens facebookprofil

Fredagsbar på CSS

Hver fredag kl.18, tager fredagsbaren over i Kommunen efter Kommunal Ølservice (KØS). Her bliver der tændt for fadølsanlægget, diskokuglen og musikken, så de samfundsvidenskabeligt studerende kan nyde hinandens selskab til den lyse morgen (dog senest kl.3). Følg med på Fredagsbarens facebookside.

Kammerkoret Concentus

Kammerkoret Concentus er et kor ved Institut for Statskundskab, men har du en sangfulg i maven, er du som studerende fra andre studieretninger også meget velkommen. Du kan læse mere på Concentus' facebookgruppe. 

På Københavns Universitet 

Studenterrådet

Studenterrådet er den fælles studenterorganisation for Københavns Universitet og repræsentant for alle fagrådene - og dermed alle de studerende - overfor universitetets ledelse og politikerne. Der arbejdes for de studerendes fælles interesse og du kan blande dig og følge med i arbejdet på Studenterrådets hjemmeside.

KUs bestyrelse

Bestyrelsen er universitetets øverste myndighed og har til opgave at varetage universitetets interesser som uddannelses- og forskningsinstitution. Bestyrelsen fastlægger blandt andet retningslinjerne for universitetets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling.

Bestyrelsen er sammensat af seks eksterne medlemmer og fem interne medlemmer, heraf to studenterrepræsentanter, der vælges af de studerende på KU. Mødereferater og oplysninger om bestyrelsens aktiviteter og beslutninger kan findes på bestyrelsens hjemmeside.

Universitetsavisen

KU har sin egen avis. Universitetsavisen bringer nyheder, reportager og debatter om og for studerende og ansatte på Københavns Universitet. Avisen udkommer hver 14. dag og kan hentes ved en af de mange avisstandere rundt omkring på CSS. Du kan læse netudgaven eller tilmelde dig nyhedsbrevet på Universitetsavisens hjemmeside

Det Kongelige Bibliotek

Som studerende på Københavns Universitet har du adgang til læsesale og biblioteker i hele byen med tilknytning til det Kongelige Bibliotek. Biblioteket har desuden søgemaskinen REX, der gør det nemt at søge efter relevant faglitteratur. Du kan oprette dig som låner, finde dit fagbibliotek, din yndlings læsesal eller den rette bog på Det Kongelige Biblioteks hjemmeside.

SymfUni

Københavns Universitets Studenterorkester er til for alle, der måtte have lyst til at spille musik i fællesskab med andre, og er på den måde med til at knytte sociale bånd på tværs af studieretninger og årgange. Læs mere om arrangementer, koncerter eller hvordan du blever en del af orkestret på SymfUnis hjemmeside.

KUs Jobbank

På KU Projekt & Job kan du finde studenterjobs og praktikpladser, der er rettet mod og relevante for studerende. På jobbanken finder du også en særlig side rettet mod Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Læs mere på Jobbankens hjemmeside

Kubulus

Københavns Universitets Alumneforening for studerende og dimittender startede op i 2007. Foreningen søger bl.a. at styrke kontakten mellem universitetet og dets alumner og fungere som et mødested, hvor alumner kan skabe nye netværk samt bevare tilknytningen til universitetet hele livet. Du kan benytte dig af foreningens tilbud under hele din studietid og bruge den til at holde kontakten til dine studiekammerater, når du engang er færdig. Læs mere på Alumneforeningens hjemmeside.

Faglige netværk og aktiviteter udenfor universitetet

Dansk Sociologforening

Dansk sociologforening er en faglig interesseforening for sociologer og andre, der arbejder med sociologiske problemstillinger. De arrangerer foredrag og debatmøder og udgiver tidsskriftet Dansk Sociologi. Du kan engagere dig og læse mere på Dansk Sociologforenings hjemmeside

Studenterundervisernes Landsorganisation (SUL)

SUL organiserer øvelseslærere, studentermedhjælpere og studenterstudievejledere. SUL er derfor den fagforening, du skal være medlem af, hvis du er ansat på universitetet. Hos SUL kan du som ansat få rådgivning i forhold til dine ansættelsesvilkår og rettigheder. Det er også SUL, der forhandler løn på området. Det er også muligt at blive en del af arbejdet i SUL. Der er generalforsamling hvert forår, hvor du for eksempel har mulighed for at stille op til bestyrelsen. Læs mere på SUL's hjemmeside.

KU studenteridræt

Universitetets Studenteridræt er en idrætsforening, fortrinsvis for studerende i Storkøbenhavn. Foreningen tilbyder en bred vifte af holdundervisning til en pris, der er overkommelig for studerende. Du kan læse mere om aktiviteterne samt tilmelde dig hold på KU Studenteridræts hjemmeside.

Fitness

Ansatte og studerende på Københavns Universitetet kan få rabat hos en række fitnesscentre i og omkring København. Læs mere om KU's aftaler i Medarbejderguiden på KUnet.