Undervisning på Sociologi

Her på siden kan du læse mere om undervisning på Sociologi og om kursustilmelding for meritstuderende.

Kursusplan

Du kan finde en oversigt over udbudte kurser, samt tidligere udbudte kurser, ved at følge de links der er øverst i højre side.

Du kan finde information om det pågældende kursus i kursuskataloget kurser.ku.dk. Her er praktisk information om målbeskrivelse, indhold, undervisningstidspunkter med videre. Du kan endvidere finde faglige oplysninger som kursusindhold, pensum og ECTS-point.

Bemærk: Kursusplanen offentliggøres hvert år 1. maj for det efterfølgende akademiske år.

Tilmelding for meritstuderende

Hvis du ønsker at blive meritstuderende på sociologi, kan du læse mere om dine muligheder og finde ansøgningskemaet her.

Deadline for kursustilmeldingen til forårets kurser er d. 1. december. For efterårets- og sommerkurser, er deadline for tilmelding d. 1. juni. Vær opmærksom på, at du først får svar på om du er optaget på kurset 4-6 uger efter deadline.

Du skal i forbindelse med tilmelding bruge en forhåndsgodkendelse fra din egen studieadministration/studienævn. Forhåndsgodkendelsen skal indeholde kursets titel og antal ECTS-point som du søger kurset på.

Åben Uddannelse

Det er ikke længere muligt at tage fag på Sociologi under Åben Uddannelse.