Merit- og dispensationsudvalg

Merit- og dispensationsudvalget er et udvalg under studienævnet. Merit- og dispensationsudvalget træffer afgørelser i rutinemæssige og ukontroversielle dispensations- og meritsager, hvor faglige forudsætninger er nødvendige for at kunne foretage et korrekt skøn i sagen. Merit- og dispensationsudvalget består af en heltidsvidenskabelig medarbejder og én studerende. Der er en studieadministrativ medarbejder tilknyttet som sekretær for udvalget, typisk den medarbejder som har ansvaret for meritafgørelserne. Desuden deltager de studieadministrative medarbejdere, som har behandlet merit- eller dispensationssager, som skal diskuteres på mødet.

Merit- og dispensationsudvalget behandler de fleste sager ved hjælp af høringer, men hvis sagerne har principiel karakter eller sagsbehandlerne vurderer at sagen skal drøftet i udvalget bliver sagen behandlet på næstekommende møde i merit- og dispensationsudvalget. Merit- og dispensationsudvalget behandler løbende indkomne sager.

Hvis merit- og dispensationsudvalgets indstilling vil få alvorlige konsekvenser for den studerende, vil sagen efterfølgende skulle indbringes for studienævnet.

Medlemmer:

Sekretær: Jens Roesdahl Lange