Syge- og reeksamen på Sociologisk Institut

Reeksamen

Hvis du ikke består den ordinære eksamen i et fag, skal du selv tilmelde dig reeksamen. Det er relevant både, hvis du er dumpet til eksamen, er udeblevet, har været syg eller har været afmeldt til den ordinære eksamen.

Frister for tilmelding til reeksamen kan ses under punktet "Tilmelding".

Mangler du kurser, der jf. studieordningen ikke længere udbydes, kan fakultetet bestemme, hvornår du senest skal deltage i dit 3. prøveforsøg. Det vil fremgå af kursusbeskrivelsen på kurser.ku.dk om et kursus udbydes for sidste/eneste gang. Hvis et kursus udbydes for sidste/eneste gang er sidste mulighed for at bruge sit 3. prøveforsøg i terminen efter kursets udbud. Hvis du ikke tilmelder sig 3. prøveforsøg i terminen efter, står du til at blive udskrevet fra universitetet.

Tilmelding til 2. og 3. prøveforsøg

Du bliver ikke automatisk tilmeldt 2. og 3. prøveforsøg. Du bestemmer selv, hvornår du vil bruge 2. og 3. prøveforsøg (dog forudsat at eksamen er udbudt idet pågældende semester. Bemærk også undtagelserne nævnt længere nede).

Du tilmelder dig 2. og 3. prøveforsøg i tilmeldingsperioderne for eksamen.

2. prøveforsøg tilmelder du dig i Selvbetjeningen. 3. prøveforsøg tilmelder du dig ved at sende en mail til eksamenskoordinatoren.

Du skal selv være opmærksom på opfyldelse af førsteårsprøven, uddannelsens aktivitetskrav og om eksamen er udbudt i en begrænset periode, når du planlægger, hvornår du vil tage andet og tredje prøveforsøg-

For fagelementer, der kun udbydes i en enkelt semester, har du kun krav på at kunne tilmelde dig 3. prøveforsøg i det førstkommende semester efter fagelementets udbud. Tilsvarende hvis et fag udbydes for sidste, har du kun krav på at kunne tilmelde dig det 3. prøveforsøg o det førstkommende semester efter fagelementets sidste udbud. Det er meget vigtigt, at du er opmærksom på, hvornår eksamen udbydes for sidste gang, idet manglende rettidig tilmelding til 3. eksamensforsøg medfører udskrivning.